english English

E-MV-5/2016. - Odluka o odabiru

26.09.2016, 10:15:21

U otvorenom postupku javne nabave radova sanacije hidro i termo izolacije dijelova ravnog krova zgrade Ćira Carića 4, evidencijski broj nabave: E-MV-5/2016., objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Broj: 2016/S 002-0018493, odabire se ponuda zajednice ponuditelja GRADIMAT d.o.o., Pod kosom 35a, 21000 Split, OIB: 14678713959 i IZO-ING d.o.o., Vulišinec 2E, 42250 Lepoglava, OIB: 61842729505, s cijenom 450.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost. Repozitorij
Tražilica