english English

Poziv na javnu obranu teme

07.10.2016, 14:51:25

Javna obrana teme  doktorskog rada „Crna kronika“ u dubrovačkim tjednicima (1891.-1914.) Ahmeta Kalajdžića, pristupnika poslijediplomskoga doktorskog studija „Povijest stanovništva“, održat će se 11. listopada 2016., u Sveučilišnom kampusu (sala za sastanke na prvom katu), Branitelja Dubrovnika 41 u 13:30.

Pristupnik će braniti temu pred Povjerenstvom:

doc. dr. sc. Đorđe Obradović, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel   za komunikologiju, predsjednik Povjerenstva

doc. dr. sc. Davor Pauković, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju,  drugi član

prof. dr. sc. Gordana Vilović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti

Mentor: prof. dr. sc. Gordana Vilović, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
Tražilica