english English

NATJEČAJ - asistenti i izbori u zvanja

21.10.2016, 13:53:02

Broj: 1550-20/16.

U Dubrovniku, 20. listopada 2016.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 14. listopada 2016., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

 za izbor po jednog zaposlenika / zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto

  asistenta, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom i to za:

          a) područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01),

          b) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10),

          c) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07),

          d) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03),

    za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za

   znanstveno područje

         - biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija (3.02.30),

    za izbor po jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za:

          a) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana

              medicinska mikrobiologija (3.02.16),

          b)  znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana

               ginekologija i opstetricija (3.02.05),

          c) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana

              otorinolaringologija (3.02.21),

          d) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana

              interna medicina (3.02.09),

          e) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana

              povijest medicine i biomedicinskih  znanosti (3.01.07).

 

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                      Sveučilište u Dubrovniku

 

 

veučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica