english English

Poziv za iskazivanje interesa za obavljanje stručne prakse u Službi za izdavaštvo i marketing Sveuči

22.11.2016, 14:21:20

Pozivaju se studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku na obavljanje stručne prakse u Službi za marketing i izdavaštvo Sveučilišta u Dubrovniku.

Od studenata se traži samouvjerenost i odgovornost, sposobnost brzog učenja, samostalnog rada i dobre organizacije. Od stručnih vještina potrebno je radno poznavanje paketa MS Office, dobro poznavanje Interneta i grafičkih programa.

 Više informacija o stručnoj praksi studenti mogu dobiti u Službi za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje studenata, Branitelja Dubrovnika 41 (Sveučilišni kampus), na e-mail: daria.vucijevic@unidu.hr ili telefon 446 042

Prijave se zaprimaju do 1. prosinca 2016. i trebaju sadržavati životopis.
Tražilica