english English

E-MV-8/2016. - Odluka o odabiru

30.11.2016, 17:17:39

U otvorenom postupku javne nabave usluge voditelj projekta za izgradnju i opremanje Studentskog doma, evidencijski broj nabave: E-MV-8/2016., objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Broj: 2016/S 002-0023626, odabire se ponuda zajednice ponuditelja APOZITO D.O.O., Vukovarska 20, 20000 Dubrovnik, OIB: 29512519570, NIVA KONZALTING D.O.O., Gradišćanska 34, 10000 Zagreb, OIB: 77599195098 i TEHNO ING D.O.O., Put Radovine 38, 20207 Mlini, OIB: 07267060474, s cijenom 192.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Detalje o objavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske možete vidjeti ovdje. Repozitorij
Tražilica