english English

Privremena rang lista za dodjelu A državnih stipendija

09.01.2017, 11:08:28

Privremena rang lista za dodjelu „A“ državnih stipendija redovitim studentima za akademsku 2016./2017. godinu na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo za više godine studija.

Diplomski              1. Vicko Prkačin; II. godina EKTP; 5,000

Preddiplomski       1. Antun Đuraš; II. godina P/PR;  4,433

Napomene:

-          Konačnu rang listu utvrdit će Senat na svojoj sjednici koja će se održati 10. siječnja 2017.

-          Studenti mogu svoje primjedbe na rang listu dostaviti u Tajništvo Odjela najkasnije do ponedjeljka 09. siječnja 2017. u 12:00 sati
Tražilica