english English

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

16.02.2017, 15:12:24

Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka UsRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. 101/14. - Odluka UsRH) i članka 60. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, a u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 138. sjednici, održanoj 14. veljače 2017., donio je Pravilnik o jednostavnoj nabavi. Repozitorij
Tražilica