english English

Plan nabave za 2017. godinu

07.12.2017, 10:27:29

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i članka 60. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, Senat Sveučilišta u Dubrovniku:

  • na 138. sjednici, održanoj 14. veljače 2017., donio je Plan nabave za 2017. godinu;
  • na 139. sjednici, održanoj 22. ožujka 2017., donio je Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu;
  • na 141. sjednici, održanoj 25. svibnja 2017., donio je Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu;
  • na 142. sjednici, održanoj 18. srpnja 2017., donio je Dopunu Plana nabave za 2017. godinu.
  • na 143. sjednici, održanoj 29. rujna 2017. donio je Dopune Plana nabave za 2017. godinu
  • na 144. sjednici, održanoj 4. prosinca 2017. donio je Dopune Plana nabave za 2017. godinu


 Repozitorij
Tražilica