english English

Popis nastavnika Sestrinstvo

17.02.2017, 09:25:20

NASTAVNICI  NA PREDDIPLOMSKOM  STUDIJU  SESTRINSTVO

1.    prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov, dr. med., znanstvena savjetnica

2.    prof. dr. sc. Valdi Pešutić Pisac, dr. med.

3.    izv. prof.dr.sc. Marko Margaritoni, prim.dr.med., viši znanstveni suradnik,

4.    izv. prof. dr.sc. Velimir Lupret, prim.dr.med., znanstveni savjetnik

5.    doc.dr.sc. Denis Čerimagić, prim.dr. med.

6.    doc. dr. sc. Ljubica Matijević Mašić, dr.med, viša znanstvena suradnica

7.    doc. dr.sc. Ana Bakija Konsuo,  dr.med., znanstvena suradnica,

8.    doc. dr.sc. Marijo Bekić,dr.med., znanstveni suradnik

9.    doc.dr.sc. Sonja Kalauz, dipl.med.tech., znanstvena suradnica,

10.  doc. dr. sc. Silva Katušić-Hećimović, dipl.ing.biotehn., viša znanstvena suradnica,

11.  doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp , dr.med,

12. doc. dr.sc. Morena Milić, dr.med., znanstvena suradnica

13.  doc. dr.sc. Narcis Hudorović, dr.med., znanstveni suradnik

14.  doc. dr. sc. Nada Lang, dr. med.

15.  doc. dr. sc. Hrvoje Hećimović, dr. med.

16.  dr. sc. Biserka Sedić, prof.def., prof. visoke škole

17.  dr. sc. Sanda  Tešanović,  dr.med., predavač

18.   mr. sc. Marija Radonić,  prim. dr. med., viši predavač

19.  mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med., viši predavač

20.  mr. sc. Nives Vidak, prof., viši predavač

21.  mr.sc. Ivona Zakarija, dipl. ing., asistent

22.  mr. sc. Sanja Mlinarić Vrbica, dr. med., predavač

23.  mr. sc. Josip Lopižić,  prof.psih., predavač

24.  mr. sc. Andro Vlahušić, dr.med., predavač

25.  mr. sc. Jadranka Katušić Bašić, dr. med., predavač

26.  Vesna Turuk, prof. rehab., viši predavač

27.  Mara Županić, dipl. med. techn., viši predavač

28.  Ivana Bakija, dr.med., predavač

29.  Mato Lakić, dr. med., predavač

30.  Sanja Zoranić, dipl. med. techn., predavač

31.  Vedrana Iveta, dipl. med. techn., predavač

32.  Vesna Babarović, mag. soc. rad., predavač

33.  Ivo Svilokos, dipl. iur., predavač

STRUČNI SURADNICI

 1. dr. sc. Velibor Puzović, dr. med.
 2. dr. sc. Mira Ivanković, prim. dr. med.
 3. dr. sc. Milko Padovan, dr. med.
 4. dr. sc. Vilma Kosović, dr.med.
 5. dr.sc.. Mara Tripković, prim. dr. med.
 6. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr.med.
 7. mr. sc. Dženis Jelčić, dr.med.
 8. mr. Dragutin Petković, dr.  med.
 9. Darko Miović, dr. med.
 10. Mario Wokaunn, prim. dr. med.         
 11. Igor Hozić,  dr.  med.                         
 12. Mario Krželj, dr.  med.
 13. Paul Bohnert, dr. med.
 14. Antun Car,  prim. dr. med.
 15. Elizabeta Ćorović Arneri, dr. med.
 16. Vlado Krmek, dr. med.
 17. Nikola Stanković, dr. med.
 18. Anita Vuković, dr. med.
 19. Ilenia Romić Marčinko, dr. med.
 20. Anita Prizmić, prof. psih.
 21. Maja Lang Morović, prof. rehab.
 22. Tanja Rončević, prof.
 23. Marina Vučković Matić, mag.edu.rehab.
 24. Toni Besjedica, mag. ing. comp.
 25. Anita Miljas, mag. med. tech.
 26. Marija Čupić, mag. med. tehn.
 27. Pave Dabelić, san.ing.Tražilica