english English

2017.

12.07.2017, 15:23:37

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.), javni naručitelj, Sveučilište u Dubrovniku, objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017. godinu. Repozitorij
Tražilica