english English

Voditelj projekta

23.01.2017, 13:28:00

Sukladno zakonskoj obvezi i sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., Sveučilište u Dubrovniku je provelo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge voditelja projekta za izgradnju i opremanje Studentskoga doma.

Na objavljeni natječaj javila su se četiri ponuditelja, među kojima je kao najpovoljnija odabrana ponuda zajednice ponuditelja Apozito d.o.o., Niva Konzalting d.o.o. i Tehno-ing d.o.o.

Postupajući po rješenju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Sveučilište u Dubrovniku je 20. siječnja 2017. s odabranom zajednicom ponuditelja sklopilo ugovor o javnim uslugama voditelja projekta. Repozitorij
Tražilica