english English

Stručni nadzor

02.03.2017, 13:28:42

Sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova EU u financijskom razdoblju 2014.-2020., Sveučilište u Dubrovniku je provelo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu usluge stručnoga nadzora nad izgradnjom i opremanjem Studentskoga doma.

Na objavljeni natječaj javila su se četiri ponuditelja, među kojima je kao najpovoljnija odabrana ponuda ponuditelja Institut IGH d.d.

Nakon proteka zakonskoga roka mirovanja Sveučilište u Dubrovniku je 1. ožujka 2017. s odabranim ponuditeljem sklopilo ugovor o javnim uslugama stručnoga nadzora. Repozitorij
Tražilica