english English

NATJEČAJ

03.04.2017, 16:22:02

U Dubrovniku, 27. ožujka 2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 22. ožujka 2017., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                                                  NATJEČAJ

 

 

 I.   za prijam jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju na radno mjesto docenta:

        - za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)

II.   za ponovni izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta

- za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (1.02.06) 

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                      Sveučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica