english English

E-VV-1-2016. - Odluka o odabiru

04.04.2017, 13:41:04

U otvorenom postupku javne nabave radova izgradnje Studentskog doma, evidencijskog broja: E-VV-1/2016., objavljenom u TED-u, Broj: 2016/S 221-403277 i Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, Broj: 2016/S 002-0025409, odabire se ponuda zajednice ponuditelja

GH HOLDING d.d.; Letališka cesta 27, 1000, Ljubljana, SI77625978 i

PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Industrijska 30, 34000 Požega, OIB: 66952197279

broj ponude: B20/2017 od 27.1.2017.

Cijena ponude bez PDV-a iznosi 130.223.497,06 kuna,

iznos PDV-a: 32.555.874,27 kuna,

te ukupno sa PDV-om 162.779.371,33 kuna. Repozitorij
Tražilica