english English

Prestižna nagrada studentima Odjela za umjetnost i restauraciju - Europa Nostra

06.04.2017, 14:30:39

Projekt obnove kapele sv. Martina u Starom Brodu dobio je prestižnu nagradu Europske unije za kulturnu baštinu - Europa Nostra, ujedno i najviše europsko priznanje na polju kulturne baštine. Kao dio obnove restauriran je i oltar iz kapele, a radove su obavili djelatnik Restauratorskog centra Ludbreg Tomislav Sikinger i djelatnici Centra i studenti Odjela za umjetnost i restauraciju Dana Buljan Cyprin i Davor Bešvir. Oltar sv. Marina Biskupa restauriran je u radionici za polikromiranu skulpturu Restauratorskog centra Ludbreg.

Kapela sv. Martina u pokupskom selu Stari Brod izniman je primjer tradicijske hrvatske arhitekture i jedna je od četrdesetak očuvanih sakralnih drvenih građevina na tom području, koje se datiraju između 17. i 19. stoljeća. Njezin je najljepši dio bogato uređen barokni interijer. Svi zidovi i stropovi prekriveni su s 88 drvenih ploča različitih veličina koje su obrubljene dekorativnim drvenim okvirom. Ploče su oslikane motivima isprepletenih simetričnih traka, cvjetova i listova u živim bojama koje oblikovanjem podsjećaju na lokalni vez. Slične stilske značajke vidljive su i na oltaru posvećenom sv. Martinu. Prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova, koje su izvodili i koordinirali djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, oslikana drvena oplata i struktura građevine bile su u poodmaklom stadiju propadanja. Oštećenja krova uzrokovala su prodiranje vode u unutrašnjost pa su zbog dugotrajne izloženosti vlazi nastala strukturalna oštećenja, a oslikana drvena oplata savijala se i slabjela. Kako bi se potrebni radovi učinkovito proveli, napravljena je detaljna snimka postojećeg stanja. Nakon toga su oslikane ploče drvene oplate i oltar uklonjeni i pažljivo očišćeni, konzervirani i restaurirani. Tijekom izvođenja radova, gdje je bilo moguće, primjenjivale su se tradicionalne tehnike gradnje i obrade materijala. Voditelj projekta obnove kapele bio je viši konzervator – restaurator Anđelko Pedišić.

Iz obrazloženja ocjenjivačkoga suda:

Ovaj uzorni projekt istaknuo je veliku vrijednost tradicionalne hrvatske arhitekture, dijela nacionalne baštine koji je proteklih stoljeća suočen sa zaboravom. Osjetljiva i krhka arhitektura pažljivo je i s puno poštovanja obnovljena, čime je oslikana ornamentika kapele došla do punog izražaja. Potrebno je istaknuti iznimno konzerviranje i restauriranje oslika, kao i način na koji se lokalne obrtnike, vlasnike i zajednicu uključilo u obnovu.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica