english English

Intedisciplinarna škola za doktorande i postdoktorande - Danube: Future Interdisciplinary School 201

10.05.2017, 12:40:14

Pozivaju se doktorandi i postdoktorandi da se prijave na natječaj za interdisciplinarnu školu DANUBE: Future Interdisciplinary School koja će se održavati od 14. - 21. srpnja 2017. u Kremsu, Austrija (kampus Danube-University of Krems). Program interdisciplinarne škole omogućit će polaznicima stjecanje znanja o kulturološkim, društvenim, ekonomskim i ekološkim utjecajima koje globalne promjene imaju na dunavski sliv.

Informacija o natječaju objavljena je na poveznici: ovdje
Tražilica