english English

Upisi na diplomski studij - rang lista

16.05.2017, 11:40:49

Odjel za komunikologiju
Diplomski studiji Odnosi s javnostima

Rang lista prijavljenih kandidata
Redoviti studenti
PREZIME IME PROSJEK NAPOMENA
1. Tomašević Ivona 4,104 MIKD
2. Ogresta Victoria 4,027 MIKD
3. Žanetić Katarina 4,022 MIKD
4. Poša Petra 3,978 MIKD
5. Vaniš Kristina 3,796 MIKD
6. Srebrović Petra 3,772 MIKD
7. Radić Vedran 3,552 MIKD
8. Spaić Orsat 3,481 MIKD
9. Karačić Mateja 3,333 MIKD
10. Marinović Stela 3,242 MIKD
11. Kristić Anna Marija 3,230 MIKD
12. Dodig Nikola 3,183 MIKD
13. Gugić Ana-Marija 3,011 MIKD
14. Rilović Petra 2,838 MIKD
15. Čupić Elena 3,449 UNIZD
16. Vuličević Romana 3,11 VERN
17. Mlinarić Antea 2,660 Ekon.fakult. Rijeka

Izvanredni studenti
PREZIME IME PROSJEK NAPOMENA
1. Milovčić Jadranka 3,630 MIKD
2. Tomičić Romana 2,923 MIKD
3. Jurčić Ante 4,51 MO i diplomacija Mostar
4. Markoč Lorena 4,286 VERN
5. Zanini Mozara Roza 3,459 ADU
6. Milošević Andrea 3,263 FPZ
7. Rašić Ivan MO i diplomacija Mostar

Upisi na studij su u srijedu, 4.listopada u 9 sati.

U Dubrovniku, 3. listopada 2017.
Tražilica