english English

Debata studenata Odjela za komunikologiju

16.05.2017, 11:42:54

Debata studenata Odjela za komunikologiju, u okviru kolegija „Uvod u političku znanost 2“, nositelja prof. dr. sc. Pera Maldinija, s temom „Legalizacija marihuane: za i protiv“ održala se 10. svibnja 2017. u Sveučilišnom kampusu.

Afirmacijska i negacijska skupina obrazlagali su pravne, medicinske i etičke aspekte legalizacije marihuane, a na kraju su odgovarali na brojna pitanja iz publike, u kojoj su sjedali i rektor prof. dr. sc. Nikša Burum i prorektorica izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić.

Debata je organizirana argumentirana rasprava dviju skupina studenata sa sučeljenim stavovima o određenoj temi. U raspravi jedna skupina zastupa, obrazlaže i argumentirano brani određenu tezu, dok je druga skupina na jednak način nastoji osporiti. Argumentacija se zasniva na objektivnim, logičkim i provjerljivim razlozima (činjenicama i informacijama), a sama rasprava ima točno određenu formu (unaprijed određena tema, broj sudionika i način njihovog izlaganja).

Svrha debate jest vježbanje sučeljavanja mišljenja i stavova korištenjem dosljedne argumentacije, te vježba primjene stečenih znanja iz područja kolegija u razumijevanju i analizi konkretnih društvenih i političkih fenomena.

Izvodeći argumentaciju, studenti vježbaju svoje komunikacijske sposobnosti (retorika, uvjeravanje). Istodobno, debatirajući protiv oponentskih stavova, uče se artikuliranju svojih stavova, te razumijevanju i prihvaćanju drugih i drugačijih. Svrha toga, pak, jest internalizacija oblika mirnog razrješavanja sukoba i razvijanje tolerancije kao jedne od temeljnih demokratskih vrijednosti, te parlamentarizma kao praktične političke vještine. Debata, koja je sama po sebi zahtjevna intelektualna i komunikacijska vježba, ima poseban smisao s obzirom da su studenti budući profesionalci u području javnog komuniciranja
Tražilica