english English

Obavijest o promjeni termina ispitnog roka

31.05.2017, 12:15:47

Poštovani studenti,

obavještavamo vas da je ponovo došlo do promjene datuma i vremena ispita za kolegije Osnove financija, Monetarna ekonomija i Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja.

Ispit će se održati prema sljedećim terminima:

1. Osnove financija, 8. 6. u 11 sati (umjesto 9. 6. u 10 sati)

2. Monetarna ekonomija, 8. 6. u 12 sati (umjesto 9. 6. u 11 sati)

3. Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja, 8. 6. u 12 sati (umjesto 9. 6. u 11 sati)
Tražilica