english English

Student Zlatko Vučićević obranio završni rad

21.06.2017, 11:30:37

Zlatko Vučićević, student preddiplomskog studija Nautika, obranio je 21. lipnja završni rad „Dokumenti na brodovima za prijevoz rasutih tereta“ i stekao titulu sveučilišni prvostupnik inženjer pomorskog prometa nautičkog smjera, s kraticom: univ. bacc. ing. naut. Čestitamo!
Tražilica