english English

IN MEMORIAM – DOC. DR. SC. JOŠKO SINDIK

11.07.2017, 23:32:11
IN MEMORIAM – DOC. DR. SC. JOŠKO SINDIK

Joško Sindik je rođen u Dubrovniku 1965. godine u liječničkoj obitelji. Za svoj životni poziv nije izabrao medicinu nego područje humanističkih znanosti pa je kao odličan student 1988. godine diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i postao profesorom psihologije.

Dugo, više od 20, godina djelovao je kao stručni suradnik psiholog u Dječjem vrtiću Trnoružica u Zagrebu pomažući najosjetljivijoj populaciji. U tom vremenu obavlja i funkcije najprije tajnika, a zatim i predsjednika Sekcije predškolskih psihologa Hrvatskog psihološkog društva organizirajući pri tom nekoliko godišnjih nacionalnih konferencija i međunarodnih skupova iz ovog područja djelatnosti popularizirajući je aktivnim nastupima u brojnim javnim radijskim i televizijskim programima nacionalne televizije poput Latinice, Obrazovnog programa HRT-a, Odjecima dana, Hrvatskoj danas, Dobro jutro Hrvatska, Obiteljski vrtuljak i mnogim drugima te pišući u brojnim popularnim novinama i časopisima.

Nakon obranjenog magisterija i to iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojne znanosti i grane kineziologija na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001., okreće se i znanstveno-nastavnoj karijeri.  Doktorsku disertacije iz istog znanstvenog područja brani 2009. godine i zatim, u doista vrlo kratkom vremenu, napreduje u nastavnim, znanstvenim i znanstveno-nastavnim zvanjima.

Godine 2010. stječe znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, ali 2012. godine isto zvanje stječe i na području humanističkih znanosti.

Kao Dubrovčanin spremno se odaziva pozivu i sudjeluje od samih početaka 2009. u pokretanju i izvođenju nastave najprije preddiplomskoga, a potom i diplomskog studija Sestrinstvo na Sveučilištu u Dubrovniku. Njegova sveučilišna nastavna karijera tako započinje upravo u rodnom gradu gdje vodi i surađuje na više kolegija, a na našem Sveučilištu postaje i docentom u znanstvenom području humanističkih znanosti  2015.. Još od 2013. u istom znanstvenom području stječe znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika s perspektivom daljnjeg znanstveno-nastavnog napredovanja. Zbog stručnog i znanstvenog zanimanja za područje društvenih znanosti kojima je planirao posvetiti ostatak svoje bogate karijere, iako već načet bolešću, na Sveučilištu u Dubrovniku u jesen 2016. pokreće i postupak za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta i za drugo znanstveno područje - društvenih znanosti. 

Od 2010. godine predaje i na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu na diplomskom specijalističkom stručnom studiju kriminalistike, a od 2012. i Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu gdje stječe nastavno zvanje predavača, zatim višeg predavača te 2015. i 2016. i nastavno zvanje profesora više škole u znanstvenom polju psihologije i to na  oba studija.

Od 2011. godine zapošljava se na Institutu za antropologiju u Zagrebu gdje se uspješno bavi znanstvenim radom i publicistikom te predaje i na preddiplomskom studiju Antropologija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U svom nesvakidašnjem radnom elanu zanima se i za područje sporta pa kao predavač sudjeluje i u izobrazbi trenera na području sportske psihologije na Sportskom učilištu u Zagrebu. S istom idejom spremno se 2016. odaziva još jednoj suradnji s dubrovačkim Sveučilištem u pokretanju prvog interdisciplinarnog studija Sportskog managementa predlažući obvezne i izborne kolegije s područja psihologije sporta i psihologije slobodnog vremena te na ovom projektu, s punim entuzijazmom, radi do same smrti nudeći posve originalne ideje i vlastitu literaturu.

Posebno je bogata publicistika pokojnog Joška Sindika. U kratkom profesionalnom i znanstvenom radnom vijeku doc. Sindik je kao autor ili koautor stigao publicirati nevjerojatan broj od više od 300 naslova u domaćim i međunarodnim indeksiranim znanstvenim i stručnim časopisima i zbornicima i to iz različitih područja svog znanstvenog i stručnog zanimanja. Autorom je i dvije knjige, koautorom 3 uredničke knjige, više poglavlja u drugim knjigama te 5 sveučilišnih udžbenika i skripta od kojih je dva udžbenika izdao i na našem Sveučilištu. Pokojni Joško Sindik sudjelovao je i na čak 11 znanstvenih projekata od kojih na dva kao voditelj.

Istaknuo se i kao mentor 14 završnih i diplomskih radova od kojih je upravo prvih sedam obranjeno na Sveučilištu u Dubrovniku. Bio je i mentorom jedne doktorske disertacije.

Joško Sindik bio je članom više domaćih i međunarodnih stručnih udruženja, a za svoje iznimno bogato stvaralačko djelovanje u više je navrata zaslužio nagrade od kojih izdvajamo; nagradu  Hrvatskog psihološkog društva - Društveno priznanje ‘Marulić’ za osobiti doprinos u hrvatskoj primijenjenoj psihologiji 2003., te godišnju Nagradu Ivan Filipović za postignuća u području predškolskog odgoja i obrazovanja 2006.

Joško Sindik bio je posebno omiljen među kolegama na svim Sveučilištima i visokim učilištima gdje je djelovao, među sportašima, a osobito među svojim studentima na koje je nesvakidašnjim entuzijazmom prenosio ljubav prema svojoj struci i znanosti. Bio je kao nastavnik posebno omiljen i među studentima dubrovačkog Sveučilišta o čemu svjedoče brojne studentske ankete, mentorstva kao i deseci radova koje je zajedno s našim studentima izdao u stručnim časopisima.

Joško je bio i veliki zaljubljenik Vignja na Pelješcu gdje je u svojoj kući provodio veliki dio svog slobodnog vremena. I u tim rijetkim slobodnim trenucima, samo njemu svojstvenim žarom, kao strastveni sportaš u nogometu i stolnom tenisu organizirao je brojne sportske aktivnosti ali i druga društvena događanja te pisao u lokalnom satiričkom godišnjaku pa je i ovdje stekao veliki broj iskrenih prijatelja.

Prerana smrt doc. dr. sc. Joška Sindika nesumnjivo predstavlja veliki gubitak za hrvatsku psihološku struku i znanost ali i za naše Sveučilište i Grad Dubrovnik. Njegov nesvakidašnji radni kapacitet, ljubav prema struci i znanosti, spremnost za suradnju, pozitivan stav prema svim novim idejama, a posebno njegov vedar lik, svi kolege i studenti Sveučilišta u Dubrovniku zauvijek će sačuvati u svom sjećanju.

U ime kolega i studenata stručnih studija Sestrinstva

Članovi Vijeća studija Repozitorij
Tražilica