english English

E-VV-1-2016 Izgradnja Studentskog doma - prethodno savjetovanje

14.08.2017, 15:06:06

Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16), Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, provodi

 PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu radova izgradnje Studentskoga doma, evidencijski broj nabave: E-VV-1/2016.

Sukladno odredbi članka 198. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte: marija.zuvelek@unidu.hr u razdoblju od 14. kolovoza 2017. do 23. kolovoza 2017., zaključno.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavit će se na internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku www.unidu.hr. Repozitorij
Tražilica