english English

E-VV-1-2016 Izgradnja Studentskog doma - izvješće o prethodnom savjetovanju

24.08.2017, 09:22:26

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.), Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, objavljuje

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu radova izgradnje Studentskoga doma, evidencijski broj nabave: E-VV-1/2016.

Sukladno odredbi članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.), u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim zahtjevima, Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu radova izgradnje Studentskoga doma, evidencijski broj nabave: E-VV-1/2016., stavilo je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima cjelokupnu Dokumentaciju o nabavi, a u kojoj su sadržani: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora, javnom objavom na svojim internetskim stranicama www.unidu.hr.

Prethodno savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je od 14. kolovoza 2017. do 23. kolovoza 2017., zaključno.

Zainteresirani gospodarski subjekti su tijekom trajanja prethodnog savjetovanja, to jest u razdoblju od 14. kolovoza 2017. do 23. kolovoza 2017., svoje primjedbe i prijedloge na nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak, mogli dostaviti na adresu elektroničke pošte: marija.zuvelek@unidu.hr.

Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, tijekom trajanja postupka prethodnog savjetovanja, to jest u razdoblju od 14. kolovoza 2017. do 23. kolovoza 2017., zaključno nije zaprimilo ni primjedbe ni prijedloge eventualno zainteresiranih gospodarskih subjekata. Repozitorij
Tražilica