english English

Stipendije Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK

25.09.2017, 09:13:17
Stipendije Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK

Na temelju članka 28. Statuta  i  Pravilnika o odobravanju potpora za  školovanje učenika i studenata,  upravitelj Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK, odlukom od  8. rujna 2017. raspisuje

N A T J E Č A J

 za odobravanje stipendija i potpora učenicima i studentima iz obitelji težeg materijalnog i socijalnog položaja.

1.      Na temelju ovog natječaja odobrit će se:

a.   do 30 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim strukovnim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika;

b.   do 40 jednokratnih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika na srednjim strukovnim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.

2.   Stipendije iznose:

a.   1.000,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima,

b.   1.500,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.

3.   Jednokratne potpore iznose:

a.   za srednjoškolce   2.500,00 kn,

b.   za studente            3.500,00 kn,

 a isplaćivati će se po dostavi potvrde o upisu.

4.      Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:

a.   koji su državljani Republike Hrvatske,

b.   koji s obitelji ili kućanstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,

c.   ako ukupni prihod po članu njihova kućanstva iz svih izvora ne prelazi 2.000,00 kn mjesečno,

d.   koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju strukovnu školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika zbog izbora smjera obrazovanja kojega nema u Gradu Dubrovniku,

e.   kojima stipendiju za školovanje nije već odobrio neki drugi subjekt.

5.   Pravo na stipendiju po ovom natječaju odobravat će se prvenstveno za redovito školovanje na srednjoj strukovnoj školi ili visokoobrazovnoj ustanovi na području Republike Hrvatske, a iznimno na području Republike Bosne i Hercegovine. 
Tražilica