english English

Skupština Udruge visokoškolskih pomorskih učilišta Republike Hrvatske

28.09.2017, 16:15:56

Redovita skupština Udruge visokoškolskih pomorskih učilišta Republike Hrvatske održana je 26. rujna 2017. na Sveučilištu u Dubrovniku. U radu skupštine sudjelovali su dekani, prodekani i pročelnici svih članova Udruge: Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru i Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku, i predstavnici pridruženog člana Pomorskog fakulteta u Kotoru. U ime domaćina sudionike je na početku Skupštine pozdravio prorektor izv. prof. dr. sc. Martin Lazar. Nakon radnog dijela skupštine, koji se održao u sveučilišnoj vijećnici, i koji je protekao u razmatranju i rješavanju zajedničkih tema i problema s kojima se susreću sva visokoškolska pomorska učilišta, sudionici su obišli i razgledali prostore i simulatore Pomorskog odjela. Repozitorij
Tražilica