english English

Natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača

13.10.2017, 14:22:49

U Dubrovniku, 5. listopada

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 29. rujna 2017., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

                                     NATJEČAJ za izbor u

 

 I.   naslovno nastavno zvanje predavača:

 jednog nastavnika/nastavnice za područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                    

                                                                                                              Sveučilište u Dubrovniku Repozitorij
Tražilica