english English

POSTUPAK PRIJAVE I UPISA NA SEMINAR ZA STRUČNOG VODIČA I VODITELJA POSLOVNICE

16.10.2017, 08:16:18

Korak 1:  Ispuniti elektronsku prijavnicu

a). za turističkog vodiča na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerM_sxdxF-UyMOd0eEBwSQ1QIJvgxtlq-6gVlL4I3pQIWNdQ/viewform?usp=sf_link

b). za voditelja poslovnice na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEaz-U6NzjkfnpgADFYfe4RscbMAiLOWn-w4GS5xSn5-rnw/viewform?usp=sf_link

Korak 2:  Dostaviti Natječajnu dokumentaciju (potrebna dokumentacija navedena u elektronskoj prijavi) u Evidenciju studija (ured broj B1,  I. kat Lapadska obala 7), od 12.10.2017. do 26.10.2017., svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 12:00 h.
Tražilica