english English

OGLAS za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica

18.10.2017, 14:15:15

                      SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

                                       objavljuje

                                         OGLAS

            za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče
                                             i
                               voditelje poslovnica

                                            I.


Zainteresirani pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Imati najmanje srednju stručnu spremu,

2. Aktivno znati najmanje jedan svjetski jezik,

3. Prijaviti i uplatiti troškove seminara i stručnog ispita.

4. Biti državljanin zemlje članice EU

                                           II.

Seminari se organiziraju i izvode na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik.

                                          III.

Cijena stručnog ispita za voditelje poslovnica iznosi 4.875,00 kn. PDV uključen u cijenu.

Cijena stručnog ispita za turističke vodiče iznosi 6.625,00 kn. PDV uključen u cijenu.

Cijena stručnog ispita uključuje troškove izvođenja seminara, troškove polaganja ispita, ispitne materijale i izdavanje uvjerenja.

Cijena za kandidate koji polažu u istom terminu održavanja seminara stručni ispit za turističke vodiče i voditelje poslovnica umanjena je za 20 % od cjelokupnog iznosa cijene obaju seminara.

Cijena za kandidata koji je prethodno završio seminar za voditelje poslovnica umanjuje se za 25 % od cijene seminara za turističke vodiče.

Cijena za kandidata koji je prethodno završio seminar za turističke vodiče umanjuje se za 25 % od cijene seminara za voditelje poslovnica.

Cijena za kandidata koji polaže samo Posebni dio stručnog ispita za Turističke vodiče iznosi 40% od ukupne cijene seminara.

                                          IV.

Seminar je moguće uplatiti u dva jednaka obroka isključivo ako je polaznik fizička osoba, i to prvi obrok prilikom prijave/upisa, a drugi najkasnije prije početka prvog ispitnog roka. Ako seminar uplaćuje pravna osoba, seminar je potrebno uplatiti u cijelosti prilikom samih upisa.

                                           V.

Elektronske i fizičke prijave/uplate kandidata primaju se od 12. do 26. listopada 2017. na: Sveučilište u Dubrovniku, račun: HR0823400091110135015 s obveznim pozivom na broj: 6615191-20-40 (za voditelje poslovnica) i 6615193-20-41 (za turističke vodiče).

Detaljne informacije o seminaru nalaze se na internetskoj podstranici Sveučilišta: http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=518 Sve dodatne informacije na: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik, tel. (020 445909), gđa. Sabina Ćimić; e-mail: ekonomija@unidu.hr

                                           VI.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo neodržavanja seminara u slučaju malog broja polaznika, s tim da će prethodno izvršene uplate vratiti uplatitelju najkasnije u roku od osam dana. Repozitorij
Tražilica