english English

Grad Dubrovnik dodjeljuje stipendije

31.10.2017, 11:34:59

Grad Dubrovnik će dodijeliti 22 studentske stipendije nadarenim studentima za akademsku godinu 2017./2018., i to:

- 10 stipendija u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva

- 10 stipendija u području društvenih i humanističkih znanosti i

- 2 stipendije u umjetničkom području sukladno Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama („Narodne novine“, br. 118/09., 82/12. i 32/13).

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji su:

- u posljednje četiri godine školovanja postigli opći uspjeh od najmanje 4,50 za svaku pojedinu godinu obrazovanja (studenti prve godine studija), odnosno koji su za svaku pojedinu godinu studija postigli najmanju prosječnu ocjenu 3,50 ili

- su na natjecanjima u okviru sustava natjecanja ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja, znanosti i sporta, kao pojedinci ili kao članovi skupine, osvojili neko od prvih triju mjesta.

Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

- za studente koji se školuju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika – www.dubrovnik.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1. domovnicu (presliku),

2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),

3. potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. ovjerenu izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,

5. preslike svjedodžbi posljednjih četiriju godina školovanja u srednjoj školi te svjedodžbu državne mature (studenti prve godine), odnosno prijepis ocjena s ostvarenim brojem ECTS bodova za svaku pojedinu godinu studija (studenti viših godina,

6. potvrdu o ostvarenom uspjehu na školskim natjecanjima odnosno ostvarenoj nagradi na studiju,

7. isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj (nije obvezatno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o invalidnosti kandidata,

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece predškolskog uzrasta ili koja se školuju.

Rok za prijavu na natječaj je do 11. studenog 2017.
Tražilica