english English

STEM stipendije

06.11.2017, 11:00:45

Za potrebe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti, koje od akademske godine 2017./2018. dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, obavještavamo Vas kako će danas biti upućeni prvi e-mailovi onim studentima koje je Ministarstvo identificiralo kao redovite studente na studijskim programima u STEM područjima znanosti.

Navedene studente pozivamo da provjere ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature.

Studenti se prijavljuju putem svog  <mailto:AAI@Edu.Hr> AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi.

Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, uputa je da se obrati visokom učilištu (studentskoj referadi) u svrhu ispravka podataka. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji).

Podatke je moguće ispraviti zaključno s danom 10. studenim 2017. godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

VAŽNO: postoji određeni broj studenata koji nemaju upisan e-mail u AAI sustavu. Ti studenti neće dobiti e-mail za provjeru podataka, ali podatke mogu provjeriti na istoj poveznici naknadno nakon otvaranja <mailto:AAI@Edu.Hr> AAI@Edu.Hr na matičnoj ustanovi.

Dodjela stipendija provodi temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (<https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_06_61_1414.html NN 61/17, i <https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_09_95_2196.html> NN 95/17), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Više informacija na sljedećoj poveznici:  https://stemstipendije.mzo.hr/. Repozitorij
Tražilica