english English

NATJEČAJ - stručni suradnik na projektu DATACROSS

13.11.2017, 10:48:47

 U Dubrovniku, 6. studenoga 2017.

 Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

za

 Stručnog suradnika – mlađeg istraživača na projektu DATACROSS za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika na Odjelu za Elektrotehniku i Računarstvo, Sveučilišta u Dubrovniku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme radi obavljanja znanstveno-istraživačkog rada na projektu DATACROSS - Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima financiranom unutar Poziva nadostavu projektnih prijedloga Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti, referentni broj KK.01.1.1.01.

Potrebna znanja i vještine su: nelinearni dinamički sustavi, upravljanje kooperativnim decentraliziranim sustavima, iskustvo rada i upravljanja s bespilotnim letjelicama, iskustvo u prototipiranju pomoću 3D printera, programiranje u Python-u, C-u, MathWorks - Matlabu, ROS-u i Linux-u, izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika.

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

·         životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih jezika)

·         preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju

·         prijepis ocjena položenih ispita na studijima

·         potvrdu/izjavu o izvrsnom poznavanju pisanog i govornog engleskog jezika

·         dokaz o državljanstvu

·         za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

·         prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

·         dokaz praktičnog iskustva i /ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

·         nagrade i priznanja

·         potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

·         preporuke (npr. mentora diplomskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih može uputiti na testiranje koje se sastoji od  provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora s kandidatima (intervju). Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj “.  Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije godine u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.   Repozitorij
Tražilica