english English

OBAVIJEST STUDENTIMA - Rezultati stipendija 2017 - Zaklada pomorsko-trgovačke akademije „Ivo Račić“

16.11.2017, 10:37:26

Zaklada pomorsko-trgovačke akademije „Ivo Račić“

Ćira Carića 4, 20000 Dubrovnik

                                                 Oglašava

                              Rezultate natječaja za stipendiranje

redovitih studenata Sveučilišta u Dubrovniku- za preddiplomski studij Nautika i Brodostrojarstvo,  oglašenog u Dubrovačkom vjesniku od 21.listopada 2017.g., a predmet natječaja je dodjela 12 (dvanaest) stipendija po 900 Kn(devetsto kuna) mjesečno za akademsku  godinu 2017/18.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnijelo je 11  kandidata,  1  kandidat nije  zadovoljio uvjete iz Odluke o kriterijima za dodjelu stipendije ZPTA „Ivo Račić“. Na  141. Sjednici Uprave Zaklade donesena je odluka  o dodijeli 10 stipendija- popis u privitku.

Pismeni prigovor na rezultate natječaja se može dostaviti Upravi Zaklade  Račić (preporučeno poštom) u roku od 8 dana od objavljivanja liste kandidata.

Potpisivanje ugovora o stipendiranju će se  održati:

21. studenog (utorak), 2017.g. u 15,00 h u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku (mala vjećnica)

Molimo Vas da prilikom potpisivanja ugovora obvezno predočite IBAN  ž-rn. na ime studenta.

Napomena:

Stipendija se može isplaćivati samo na ž-rn i mora glasiti na ime studenta koji prima stipendiju a može se otvoriti u bilo kojoj banci.

Ukoliko ste spriječeni prisustvovati navedeni datum molimo Vas da nas navrijeme obavijestite.

Predsjednik  Uprave ZPTA „Ivo Račić“  Marijo Kaznačić               

Studenti prve godine preddiplomskog  studija-  tip stipendije A

Godina/

smjer

Prezime, ime, adresa

Opći uspjeh/

prosjek

I/NA

1.Bašica, Antun

4,60

I/NA

2.Barić, Josip,

4,47

I/NA

3.Zalokar Marino

4,29

I/NA

4.Žmirić, Andrej

3,59

Studenti druge,treće  godine  preddiplomskog studija-  tip stipendije A

Godina/

smjer

Prezime, ime, adresa

Prosjek/ECTS bodovi

III/BS

5.Gulin Luka

4,724/120

III/BS

6.Šuša, Viktor

4,467/123

II/NA

7.Cvinar, Alec

3,769/60

III/BS

8.Gustin, Boško

3,690/120

II/NA

9.Milinković, Marin

3,538/60

II/NA

10.Vukasović, Ante

3,231/60
Tražilica