english English

Natječaj - izbor u zvanje

05.12.2017, 16:55:18

U Dubrovniku, 24. studenoga 2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 24. studenoga 2017., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

      I.  za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

      jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje

      brodogradnja,  grana  konstrukcija plovnih i pučinskih objekata (2.02.01)

     II. za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta i više:

      jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje

     elektrotehnika (2.03)

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje, popis radova i separate radova relevantnih za izbor (popis radova, separate radova i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, kao i životopis treba priložiti i u elektroničkom obliku, na CD-u), a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina B1 ili C1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. Repozitorij
Tražilica