english English

Natječaj - radni odnos na nepuno radno vrijeme

05.12.2017, 16:57:57

U Dubrovniku, 24. studenoga 2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 24. studenoga 2017., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos u znanstveno nastavno zvanje  i na radno mjesto izvanrednog profesora u nepunom radnom vremenu od 20%

a.)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10);

za prijam u  znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta  u nepunom radnom vremenu od 20%

a.)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija (3.02.30);

b.)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija (3.02.01);

c.)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10);

d.)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09);

za prijam u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača  u nepunom radnom vremenu od 20%

a.)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana patofiziologija (3.02.22);

b.) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24);

za prijam u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača  u nepunom radnom vremenu od 20%

a.)  za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija (5.06.05);

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o izboru u zvanje.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja. Repozitorij
Tražilica