english English

Natječaj/javni poziv

11.12.2017, 09:41:09

Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

 Natječaj/Javni poziv za

sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme od šest mjeseci s punim radnim vremenom s jednim suradnikom  na projektu – poslijedoktorandom  za područje prirodnih znanosti, polje matematika, na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, a radi obavljanja znanstveno-istraživačkog rada na projektu ConDyS – Upravljanje dinamičkim sustavima financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. 

Potrebna znanja i vještine su: programiranje u Matlabu ili sličnom programskom paketu, numeričko simuliranje, iskustvo u teoriji upravljanja, sposobnost timskog rada, izvrsno poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika.

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, presliku diploma o završenom diplomskom studiju i stečenom stupnju doktora znanosti, te popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova.

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokumentacijom se podnose u roku od 8 dana nakon objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Repozitorij
Tražilica