english English

Nastupno predavanje Ilenije Romić, dr. med.

13.12.2017, 10:10:00

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Odlukom Senata donesenoj na 138. sjednici, održanoj 14. veljače 2017., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati Ilenia Romić, dr. med. Tema nastupnog predavanja je Hodgkinov limfom-klinička slika, dijagnostika, terapija, a održat će se u zgradi Sveučilišta na adresi Ćira Carića 4, u srijedu, 20. prosinca 2017., u 15 i 30 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica