english English

Povijesni razvoj sustava

18.06.2014, 14:41:14

Sveučilište u Dubrovniku nastavlja tradiciju upravljanja kvalitetom postavljenu na Veleučilištu u Dubrovniku, prvoj visokoškolskoj ustanovi u Hrvatskoj koja se već 1999. godine mogla pohvaliti certifikatom za upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9002:1994, s dvojnom certifikacijom Hrvatskog registra brodova (Croatian Register of Shipping – CRS) i Bureau Veritas Quality International (BVQI).

Osnivanjem Sveučilišta i njegovim početkom rada u akademskoj 2004./2005. godini pokazala se potreba za uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u sve njegove sastavnice, po uzoru na sustav koji je bio u primjeni na Veleučilištu.

Radi osiguravanja kontinuiteta priznavanja nastave i tečaja za pomorce na Sveučilištu prema zahtjevima SCTW konvencije, najprije se krenulo s uspostavljanjem sustava kvalitete u obrazovanju i izobrazbi pomoraca, uz uporabu postojeće dokumentacije Veleučilišta, pa su CRS i BVQI izdali odgovarajuće cerifikate u listopadu 2004. te potom i proveli recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom u lipnju 2005. godine.

U svibnju 2011. godine uspješno je proveden recertifikacijski audit od CRS i BVQI, te je produženo važenje certifikata na naredne tri godine.

Tijekom recertifikacijskog audita koji je proveden u ožujku 2014. CRS i BVQI pozitivno su ocijenili rad Sveučilišta u cjelini pa je bezuvjetno odobreno produženje certifikata ISO 9001:2008 i za sljedeće tri godine. Opseg certifikacije koju su izdali CRS i BVQI glasi: Sveučilišno obrazovanje u tehničkim, biotehničkim, društvenim i umjetničkim područjima, te pripadne znanstvene i stručne djelatnosti, uključujući stručno usavršavanje i izobrazbu pomoraca u skladu sa zahtjevima konvencije STCW s naknadnim izmjenama i dopunama i izobrazbu turističkih djelatnika.

Na engleskome taj prijevod glasi: University education in technical, biotechnical, social and fine art areas, and related scientific and professional activities, including training of seafarers in accordance with STCW convention with amendments and training of tourist officials. Repozitorij
Tražilica