english English

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava

28.06.2016, 14:51:06

U svibnju 2011. međunarodno povjerenstvo za ocjenjivanje sustava osiguravanja kvalitete prema kriterijima ESG standarda provelo je vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava na Sveučilištu. Na temelju toga je Sveučilištu u Dubrovniku dana 15. ožujka 2013.g.  dodijeljen certifikat od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) kojim se potvrđuje da je sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta učinkovit i u razvijenoj fazi na temelju kriterija AZVO za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, te u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Navedeni certifikat je izdan na razdoblje od pet godina od datuma završetka postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta. Repozitorij
Tražilica