english English

Recertifikacijske/nadzorne provjere prema normi ISO 9001

13.12.2017, 15:06:47

Tijekom recertifikacijskog audita koji je proveden 27. i 28. ožujka 2017. predstavnici certifikacijskih kuća Hrvatskog registra brodova (CRS) i društva Bureau Veritas Croatia d.o.o. (BVC) utvrdili su sukladnost sustava kvalitete Sveučilišta sa svim zahtjevima nove norme ISO 9001:2015 i pozitivno su ocijenili rad Sveučilišta u cjelini. Temeljem navedenog, Sveučilište je ishodilo certifikate ISO 9001:2015 za sljedeće tri godine. Opseg certifikacije koju su izdali CRS i BVC glasi: Sveučilišno obrazovanje u tehničkim, biotehničkim, društvenim i umjetničkim područjima, te pripadne znanstvene i stručne djelatnosti, uključujući stručno usavršavanje i izobrazbu pomoraca u skladu sa zahtjevima konvencije STCW 78 s naknadnim izmjenama i izobrazbu turističkih djelatnika, ili na engleskome: University education in technical, biotechnical, social and fine art areas, and related scientific and professional activities, including training of seafarers in accordance with STCW 78 convention with amendments and training of tourism professionals. Repozitorij
Tražilica