english English

Državne stipendije „A“ kategorije redovitim studentima I. godine preddiplomskih studija

14.11.2017, 15:09:13

Popis 10% najbolje rangiranih redovitih studenata u razredbenom postupku upisanih u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2017. / 2018.

Napomena: Državne stipendije „A“ kategorije  dobiva troje najboljih između 10% najbolje rangiranih studenata sa svih sveučilišnih odjela. Nakon isteka roka za prijavu, privremenu rang listu donosi Povjerenstvo koje je imenovao Senat. Eventualne primjedbe na privremenu rang listu mogu se uložiti u roku od 8 dana od objave liste, a konačnu rang listu donijet će Senat Sveučilišta u Dubrovniku u siječnju 2018.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica