english English

E-VV-1-2016 Izgradnja Studentskog doma - prethodno savjetovanje

18.12.2017, 15:39:08
Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16), Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, ponovno provodi

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

U razdoblju od 14. kolovoza 2017. do 23. kolovoza 2017. Naručitelj stavio je, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, javnom objavom na svojim internetskim stranicama www.unidu.hr.  Tijekom trajanja postupka prethodnog savjetovanja, to jest u razdoblju od 14. kolovoza 2017. do 23. kolovoza 2017., zaključno nije zaprimilo ni primjedbe ni prijedloge eventualno zainteresiranih gospodarskih subjekata. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavljeno je 24. kolovoza 2017. na internetskim stranicama Naručitelja www.unidu.hr.

U pripremi ponovljenog postupka nabave Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) obavila je ex-ante provjeru Dokumentacije o nabavi za postupak nabave „Izgradnja studentskog doma“ (ponovljeni postupak). Temeljem obavljene provjere i dostavljenih bilješki o provedenoj provjeri, Naručitelj je značajno izmijenio Dokumentaciju o nabavi.

Stoga, a uporom na članak 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.: 120/16.), Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt cjelokupne izmijenjene Dokumentacije o nabavi.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu dostaviti putem EOJN RH ili na adresu elektroničke pošte: marija.zuvelek@unidu.hr u razdoblju od 18. prosinca 2017. do 28. prosinca 2017., zaključno.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, odnosno o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, objavit će se na EOJN RH i na internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku www.unidu.hr.

Detalje o objavi u EOJN RH možete vidjeti ovdje. Repozitorij
Tražilica