english English

NATJEČAJ za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika

20.12.2017, 11:23:26

U Dubrovniku, 11. prosinca 2017.

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 4. prosinca 2017.,

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

raspisuje

                                                                  NATJEČAJ

 

 za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja:

 jednog suradnika/suradnice za područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana

 botanika (1.05.02).

 

Pristupnici, uz prijavu na natječaj, prilažu: životopis, preslike diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, presliku odluke (potvrde) o prethodnom izboru u zvanje ukoliko su birani, popis radova i separate radova relevantnih za izbor.

Uvjeti:

-          završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij,

-          najmanje 10 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika / višeg stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima u području u kojem se bira

-          i objavljena četiri znanstvena ili najmanje osam stručnih / stručno – popularnih radova  vezanih uz struku

ili

-          akademski stupanj doktora znanosti u odgovarajućem području i polju znanosti

-          najmanje 7 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika / višeg stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima u području u kojem se bira

-          objavljena četiri znanstvena ili najmanje osam stručnih / stručno – popularnih radova vezanih uz struku

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana od dana objave natječaja na adresu Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj (stručni savjetnik)“.

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

                                                                                                                                  Sveučilište u Dubrovniku                                                                                                              Repozitorij
Tražilica