english English

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Upravnog odbora HRZZa

03.01.2018, 15:52:20

Hrvatska zaklada za znanost osnovana je s temeljnom svrhom razvoja i promicanja znanosti i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj te s krajnjim ciljem osiguravanja održivog društvenog i gospodarskog razvoja uz poticanje zapošljavanja i vodeći se načelima socijalne uključivosti.

Hrvatskom zakladom za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada) upravlja Upravni odbor, a članovi Upravnog odbora biraju se iz redova vrhunskih znanstvenika, osobito onih koji imaju svjetske priznate radove i rezultate.

Na temelju članka 6. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (Narodne novine, broj: 117/01, 45/09, 92/10 i 78/12) Upravni odbor Zaklade:

- donosi statut Zaklade,

- donosi pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade,

- donosi pravilnik o unutarnjem ustroju Zaklade,

- donosi pravilnik o upravljanju rezultatima znanstvenih projekata koji su prikladni za zaštitu   pravima intelektualnog vlasništva,

- donosi godišnji program rada i financijski plan Zaklade,

- donosi odluke o dodjeli sredstava,

- donosi poslovnik o svom radu,

- donosi pravilnik Zaklade o sprečavanju sukoba interesa

- upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,

- odlučuje o korištenju imovine Zaklade,

- podnosi izvješća o radu Zaklade,

- predlaže strateški plan Zaklade,

- te obavlja druge poslove sukladno zakonu i statutu Zaklade.

 Javni poziv je u privitku. Repozitorij
Tražilica