english English

Nastupno predavanje dr. sc. Mara Ćorka

26.03.2018, 10:56:34

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja, člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati dr. sc. Maro Ćorak. Tema nastupnog predavanja je Čvrstoća i opterećenje brodske konstrukcije, a održat će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, u učionici B14, u srijedu, 4. travnja 2018.,  u 10 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica