english English

Nastupno predavanje Dragutina Petkovića, dr. med.

16.04.2018, 09:59:22

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Odlukom Senata donesenoj na 148. sjednici, održanoj 19. ožujka 2018., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati Dragutin Petković, dr. med. Tema nastupnog predavanja je Melanomi glave i vrata, a održat će se u zgradi Sveučilišta na adresi Ćira Carića 4, u petak, 20. travnja 2018., u 14 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica