english English

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

13.04.2018, 11:08:12

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

 objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

biljeter/ka

u akvariju Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku

(3 izvršiteljice/izvršitelja) 

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa, pristupnik/ca mora ispunjavati uvjete:

-           četverogodišnju srednju školsku spremu,

-           najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na biljeterskim poslovima,

-           poznavanje engleskog jezika.

Uz pisanu prijavu na oglas pristupnik/ca obvezan je priložiti:

-           životopis,

-           svjedodžbu (izvornik ili preslik) o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi

-           dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca, odnosno drugi dokument iz kojega je

            razvidno traženo iskustvo),

 

Sveučilište će organizirati usmenu provjeru poznavanja engleskog jezika o čemu će se kandidati posebno izvijestiti.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, preporučenom poštom ili neposredno u Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku - Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik s naznakom „Prijava na oglas za biljetera/biljeterku u akvariju Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku“.

Ako se na raspisani oglas javi veći broj pristupnika Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo provedbe prethodne provjere za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Prethodnu provjeru Sveučilište može povjeriti i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Dubrovnik (psihologijska selekcija kandidata i stručni odabir savjetnika za zapošljavanje za uži izbor kandidata). Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Vrijeme održavanja provjere objavit će se na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje - Područna služba Dubrovnik i internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na oglas.

Pristupnici će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana od dana isteka roka za podnošenje prijava 

Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu prijavu bez ikakve odgovornosti prema bilo kojem kandidatu, to jest po raspisanom oglasu ne mora se izabrati nitko od pristupnika. Repozitorij
Tražilica