english English

Studenti Sveučilišta sudjelovali na 15. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije-restauracije

30.04.2018, 13:17:00

Studenti Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku sudjelovali su na 15. Međunarodnoj konferenciji studija konzervacije i restauracije, koja se ove godine održala u Splitu od 26. do 28. travnja 2018. Ove su godine na konferenciji sudjelovali studenti konzervacije-restauracije iz Zagreba, Splita, Dubrovnika, Praga, Beograda, Krakova i Ljubljane. Sveučilište u Dubrovniku predstavljali su studenti i mentori sa smjerova papir, drvo, tekstil i metal.

Studentice druge godine diplomskog studija, smjer papir, Mia Perković, Katija Maškarić, Iva Carević i Dora Franetović, pod mentorstvom dipl.konz-rest. Sanje Serhatlić, održale su predavanje s temom „Papermaking: The History and the Technique“.

Studentice prve godine diplomskog studija, smjer papir, Karmen Đanić, Valnea Gjivić, Barbara Butigan i Domenika Krasan izložile su poster, pod mentorstvom Tanje Dujaković, mag. art., na temu „Methods Used in Restoration of Flood Damaged Paper Objects“.

Studentice prve godine diplomskog studija, smjer drvo, Silvana DiCeglie i Katarina Prkačin predavanje pod mentorstvom  Joška Bogdanovića, mag.art, imale su s temom „Restauracija neobarokne komode venecijanskog porijekla“.

Studentica tekstila treće godine preddiplomskog studija Sara Vladić izložila je poster pod mentorstvom doc.dr.sc Danijele Jemo i Matea Miguela Kodrič Kesovie, mag.art, na temu „Story Behind 16th Century Damask Fragment from the Island of Lopud“.

Student treće godine preddiplomskog studija, smjer metal, Ivan Gnječ na predavanju, pod mentorstvom Marte Stanić, mag. art., govorio je o temi „Conservation and Restoration Procedures on Magnate Jewellery of Rudolf Normann von Ehrenfels“ .

Studentice druge godine preddiplomskog studija, smjer metal, Ira Fabrio i Antonia Kunjašić izložile su poster „Electrolytic Cleaning and Silvering“.

Studentice sa smjera papir Mia Perković, Katija Maškarić, Iva Carević i Dora Franetović, pod mentorstvom dipl. konz-rest. Sanje Serhatlić, osvojile su prvu nagradu „Zvonimir Wyroubal“ za najbolju PPT prezentaciju.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica