english English

Usavršavanja nastavnika njemačkog jezika

06.04.2011, 13:31:33
Usavršavanja nastavnika njemačkog jezika

Sandra Didović Baranac, prof., predavač njemačkog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku,od 21. do 27. ožujka 2011. godine boravila je na Ruprecht-Karls-Universität u Heidelbergu ( Njemačka) gdje je pohađala seminar metodičko-didaktičkog usavršavanja za profesore njemačkog kao stranog jezika.

Seminar su organizirali Institut za njemački kao strani jezik i Međunarodni studentski centar pri Sveučilištu u Heidelbergu i DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst. Seminar je obuhvaćao predavanja, radionice i forume iz područja lingvistike, neurolingvistike, znanosti o književnosti i didaktike nastave njemačkog jezika.

Na seminaru je sudjelovalo 18 sudionika iz 16 zemalja, a sudionici su izbrani na temelju međunarodnog natječaja  kojeg je objavio ured za Alumne sveučilišta Heidelberg - Heidelberg Alumni International.
Tražilica