english English

Nastupno predavanje dr. sc. Mire Ivanković

08.05.2018, 10:26:24

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Odlukom Senata donesenoj na 148. sjednici održanoj 19. ožujka 2018., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati dr. sc. Mira Ivanković. Tema nastupnog predavanja je Primarne i sekundarne glavobolje, a održat će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, u ponedjeljak, 14. svibnja 2018., u 15 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica