english English

Nastupno predavanje Paul Bohnerta, dr. med.

22.05.2018, 13:30:14

U skladu s Odlukom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno– nastavna zvanja, umjetničko-nastavna zvanja i nastavna zvanja i Odlukom Senata donesenoj na 148. sjednici održanoj 19. ožujka 2018., obavještavaju se svi nastavnici i studenti, da će u sklopu redovite nastave pred studentima, nastavnicima i Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, nastupno predavanje održati Paul Bohnert, dr. med. Tema nastupnog predavanja je Mikrobiologija kronične rane i održat će se u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi Ćira Carića 4, u petak, 1. lipnja 2018., u 14 sati.Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama


Tražilica